Priority

Co se podařilo


1
dokončit systém krizového řízení Pardubického kraje, který je funkční, opodstatněný a dostatečně výkonný

2
zorganizovat každoročně cvičení, která svoji povahou a námětem bylo často prvními v ČR, např. „NEBEZPEČÍ 2006", při němž byl prověřován Vnější havarijní plán podniku Synthesia a. s. Pardubice, a vůbec poprvé bylo v rámci cvičení evakuováno „skutečné" obyvatelstvo obce Rybitví. Dále např. cvičení „OCHRANA 2007" spojené s problematikou terorismu, vyjednáváním a násilným osvobozením rukojmí na gymnáziu v Holicích, provedené v ČR poprvé ve školském zařízení

3
úspěšně vyřešit nebo se významně podílet na zvládnutí všech velkých mimořádných událostí a krizových situací, k nimž došlo v uplynulém volebním období, jako jsou sněhové kalamity, několikeré povodně, vyhlášení stavu nebezpečí v souvislosti se sesuvem skalního masivu u Hřebečského tunelu na silnici č. I/35, likvidace nelegálního skladu nebezpečných chemických látek a odpadů ve Chvaleticích a likvidace 4 ohnisek viru ptačí chřipky v uzavřených chovech na Ústeckoorlicku

4
v rámci finančních možností rozpočtu kraj významně podporoval obce – zřizovatele jednotek požární ochrany, Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a občanská sdružení, působící jako ostatní složky IZS

5
kraj prosadil praktické využívání širokých možností přístrojů satelitní navigace GPS – darů krajské samosprávy - v běžné činnosti záchranářů Horské služby ČR v Čenkovicích a v Dolní Moravě, Vodní záchranné služby ČČK na Seči i v Pastvinách a Záchranné brigády kynologů Pardubického kraje


Cíle pro další volební období


1
zajistíme větší finanční podporu jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí a ostatním složkám Integrovaného záchranného systému, protože jako nestátní subjekty mají problémy s financováním své činnosti a materiálním vybavením, a přitom jsou svojí činností nezastupitelné

2
zajistíme větší finanční podporu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, největšímu občanskému sdružení působícímu na úseku požární ochrany, jehož členové tvoří základ dobrovolných požárních jednotek, udržují nejen společenský život, ale pracují i s mladou generací

3
budeme pokračovat v prověřování funkčnosti systému krizového řízení formou každoročních „velkých" cvičení s reálnými náměty, získané zkušenosti a poznatky důsledně analyzovat a využívat ke zlepšení systému

4
dokončíme vybavení funkčního pracoviště pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu kraje, určeného k řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji (v novém sídle Zdravotnické záchranné služby v Pardubicích)

5
podpoříme osvětu a prevenci v oblasti sebeochrany občanů Pardubického kraje a jejich adekvátních reakcí na možná rizika

6
budeme prosazovat soulad práv a povinností hejtmanů a starostů obcí s rozšířenou působností v novelizaci krizové legislativy, kterou chceme zjednodušit

7
budeme prosazovat urychlené zahájení výstavby plnohodnotného Krajského ředitelství Policie ČR Pardubického kraje a tím vytvořit rovnocenného partnera krajské samosprávě při řešení krizových situací a mimořádných událostí v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku

© 2003-2016 Ing. Roman Línek, Veškerá práva vyhrazena — Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.