Ing. Roman Línek
Patriot našeho kraje

Aktuality

Koalice pro Pardubický kraj (KDU-ČSL, SNK ED, Nestraníci) nastoupí do krajských voleb s číslem 55. Státní volební komise, která dnes dopoledne čísla losovala, koalici „přiřkla“ stejné číslo jako

...

Koalice pro Pardubický kraj (KDU-ČSL, Nestraníci, SNK ED) představila své programové priority před říjnovými volbami do Zastupitelstva Pardubického kraje. Jejím cílem je učinit Pardubický kraj, z

...

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska uspořádalo ve sportovním areálu Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích o víkendu krajské kolo soutěže v požárním sportu. Závodníky přivítal za

...

Neobvyklého pacienta měli dnes na radiodiagnostickém oddělení Pardubické nemocnice. Není divu, že dáma byla trochu omšelá a oprýskaná, vždyť jí určitě bude víc než 500 let. Na zdravotní stav dřevěné...
Všechny aktuality...

Moje priority

01
zajistíme větší finanční podporu jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí a ostatním složkám Integrovaného záchranného systému, protože jako nestátní subjekty mají problémy s financováním své činnosti a materiálním vybavením, a přitom jsou svojí činností nezastupitelné
02
zajistíme větší finanční podporu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, největšímu občanskému sdružení působícímu na úseku požární ochrany, jehož členové tvoří základ dobrovolných požárních jednotek, udržují nejen společenský život, ale pracují i s mladou generací
03
budeme pokračovat v prověřování funkčnosti systému krizového řízení formou každoročních „velkých" cvičení s reálnými náměty, získané zkušenosti a poznatky důsledně analyzovat a využívat ke zlepšení systému
04
dokončíme vybavení funkčního pracoviště pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu kraje, určeného k řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji (v novém sídle Zdravotnické záchranné služby v Pardubicích)
05
podpoříme osvětu a prevenci v oblasti sebeochrany občanů Pardubického kraje a jejich adekvátních reakcí na možná rizika
06
budeme prosazovat soulad práv a povinností hejtmanů a starostů obcí s rozšířenou působností v novelizaci krizové legislativy, kterou chceme zjednodušit
Další priority...