Ing. Roman Línek
Patriot našeho kraje

Aktuality

Zábavné odpoledne v Moravské Třebové se uskuteční 28. 9. 2016 od 13 do 17 hodin. Více se dozvíte v přiloženém letáčku.

 

Naštěstí je pryč doba, kdy v inzerátech sháněly firmy pouze mladé zaměstnance. Věřím, že je pryč také doba, kdy se senioři stali cílovou skupinou různých šizuňků a prodavačů šmejdů.

Seriál předvolebních debat České televize pokračoval v Pardubickém kraji.

Novou ambulantní část psychiatrického oddělení v těchto dnech slavnostně otevřel odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku. Sídlí v zrekonstruované bývalé lékařské vile, která dříve sloužila k

...
Všechny aktuality...

Moje priority

01
zajistíme větší finanční podporu jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí a ostatním složkám Integrovaného záchranného systému, protože jako nestátní subjekty mají problémy s financováním své činnosti a materiálním vybavením, a přitom jsou svojí činností nezastupitelné
02
zajistíme větší finanční podporu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, největšímu občanskému sdružení působícímu na úseku požární ochrany, jehož členové tvoří základ dobrovolných požárních jednotek, udržují nejen společenský život, ale pracují i s mladou generací
03
budeme pokračovat v prověřování funkčnosti systému krizového řízení formou každoročních „velkých" cvičení s reálnými náměty, získané zkušenosti a poznatky důsledně analyzovat a využívat ke zlepšení systému
04
dokončíme vybavení funkčního pracoviště pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu kraje, určeného k řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji (v novém sídle Zdravotnické záchranné služby v Pardubicích)
05
podpoříme osvětu a prevenci v oblasti sebeochrany občanů Pardubického kraje a jejich adekvátních reakcí na možná rizika
06
budeme prosazovat soulad práv a povinností hejtmanů a starostů obcí s rozšířenou působností v novelizaci krizové legislativy, kterou chceme zjednodušit
Další priority...